CENTRUM MEDYCZNE WĘGRZCE - II PIĘTRO

Zapewniamy profesjonalną opiekę medyczną. Uśmiechnięty i zdrowy Pacjent to nasz cel!

Programy profilaktyczne

Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK)

 

Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK), ma na celu podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat
chorób układu krążenia oraz zmniejszenie zachorowalności i umieralności Polaków z tego powodu.
Program profilaktyki ChUK jest dla Ciebie, jeśli spełniasz wszystkie te warunki:
• masz od 35 do 65 lat
• nie masz cukrzycy, przewlekłej choroby nerek, rodzinnej hipercholesterolemii ani niektórych chorób układu
krążenia (jeśli na nie chorujesz, dowiesz się od lekarza, czy możesz wziąć udział w programie)
• nie korzystałeś lub nie korzystałaś z badań w ramach tego programu w ciągu ostatnich 5 lat.
Lekarz lub pielęgniarka przeprowadzają wywiad medyczny i kierują na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne). Na ich
podstawie lekarz dokonuje oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskazuje, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia.
Cel programu
Celem programu CHUK jest obniżenie o mniej więcej 20 proc. zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia osób objętych
programem dzięki:
– wczesnemu wykrywaniu i redukcji występowania i natężenia czynników ryzyka,
– zwiększeniu wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,
– wczesnej identyfikacji osób z podwyższonym ryzykiem CHUK,
– promocji zdrowego stylu życia, czyli niepalenia, prawidłowego odżywiania się oraz aktywności fizycznej

 

Program profilaktyki raka szyjki macicy


Program jest przeznaczony dla Kobiet w wieku 25-64 lata (zgodnie z rocznikiem), które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania
cytologicznego.
Rak szyjki macicy to jeden z częstszych nowotworów występujących u kobiet. Na wczesnym etapie jest wyleczalny w ponad 99% przypadków.
Niewykryty i nieleczony może prowadzić do śmierci. Dlatego każda kobieta po 25 r. ż. powinna regularnie wykonywać profilaktyczne
badania cytologiczne.
Rak szyjki macicy jest szóstym co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce – stanowi ponad 10% nowotworów u
kobiet. Rocznie jest wykrywany u ok. 3000 kobiet, a 1700 z nich umiera z jego powodu.
Regularne badania cytologiczne pozwalają wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym – uleczalnym – stadium choroby. Badania
dowodzą, że 1,5- 2% rozmazów cytologicznych jest nieprawidłowych i wymaga dalszej diagnostyki.
Cel programu
• zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w krajach
Unii Europejskiej,
• zwiększenie wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wprowadzenie na terenie całego kraju
jednolitego modelu postępowania diagnostycznego.

 

Program profilaktyki gruźlicy

 

W ramach programu profilaktyki gruźlicy przeprowadzone zostają wskazane niżej procedury medyczne:
• Przeprowadzenie wywiadu w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety.
• Przeprowadzenie edukacji zdrowotnej świadczeniobiorcy.
• W przypadku świadczeniobiorców z grupy największego ryzyka zachorowania - przekazanie przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej
pisemnej informacji lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, wybranemu przez świadczeniobiorcę, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz
wskazanie świadczeniobiorcy trybu dalszego postępowania, w tym poinformowanie świadczeniobiorcy o konieczności zgłoszenia się do lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia.
Badania profilaktyczne w prewencji gruźlicy są świadczeniami gwarantowanymi raz na 2 lata.
Kryteria kwalifikacji do udzielania ww. świadczeń zdrowotnych dotyczą osób dorosłych, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej, nieposiadającej w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy.

 

Profilaktyka 40 Plus


Profilaktyka 40 PLUS to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla wszystkich Polaków i Polek powyżej 40 roku życia. Celem
programu jest zwiększenie liczby osób wykonujących takie badania, wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich
rozwojowi.


W czasie pandemii dostępność do opieki medycznej i badań oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia była ograniczona, dlatego
obecnie tak ważne jest, by ten czas zrekompensować i wykonać badania profilaktyczne. Wczesne wykrycie schorzeń to większa szansa
na skuteczne leczenie. Warto z niej skorzystać!


Kto może skorzystać z badań? 


Program skierowany jest do Polaków, którzy:
• skończyli 40 lat
• nie korzystali wcześniej z programu Profilaktyka 40 PLUS lub skorzystali z niego, ale minęło co najmniej 12 miesięcy od
pierwszych badań w ramach programu
• uzupełnili ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub przez infolinię 989, lub w przychodni POZ uczestniczącej w
programie lub w aplikacji mojeIKP.


Co zawiera pakiet badań?


Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla
mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny dla Ciebie, zależy od odpowiedzi, jakich udzielisz w ankiecie.
Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet
• morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
• stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
• stężenie glukozy we krwi
• próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
• poziom kreatyniny we krwi
• badanie ogólne moczu
• poziom kwasu moczowego we krwi
• krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).
Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn
• morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
• stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
• stężenie glukozy we krwi
• próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
• poziom kreatyniny we krwi
• badanie ogólne moczu
• poziom kwasu moczowego we krwi
• krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).
• PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.
Pakiet badań diagnostycznych wspólny
• pomiar ciśnienia tętniczego
• pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie
• obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

 

Poradnie specjalistyczne

Rejestracja telefoniczna:  

Węgrzce 12 445 95 55 ; 535 628 912

Przybysławice 570 050 975

 

Kontakt e-mail: familiamedicina@op.pl