CENTRUM MEDYCZNE WĘGRZCE - II PIĘTRO

Zapewniamy profesjonalną opiekę medyczną. Uśmiechnięty i zdrowy Pacjent to nasz cel!

Opieka koordynowana

Witaj w naszym Centrum Medycznym

 

W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem. Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:

• kardiologii
• diabetologii
• endokrynologii
• pulmonologii

 

Realizacja świadczeń w opiece koordynowanej odbywa się na postawie działania w tzw. Indywidualnym Planie Opieki Medycznej, który lekarz POZ ustala razem z pacjentem.

 

Twój lekarz pierwszego kontaktu:

• przeprowadzi z Tobą pogłębiony wywiad
• zbada Cię
• przeanalizuje wyniki Twoich badań diagnostycznych
• oceni aktualny stan Twojego zdrowia
• ustali z Tobą indywidualny plan opieki medycznej
• przekaże Ci plan do realizacji

 

W sprawnym wykonaniu zaleceń lekarza wspomoże koordynator opieki.

 

Do zadań koordynatora należy m.in.:

• ustalanie terminów badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ oraz porad edukacyjnych i dietetycznych
• przekazywanie informacji o kolejnych etapach terapii

• dbanie o przepływ informacji pomiędzy wszystkimi realizatorami świadczeń zdrowotnych.

 

Rozwiązania wprowadzone do podstawowej opieki zdrowotnej dzięki opiece koordynowanej poprawiają jakość opieki i dostępność do świadczeń zdrowotnych.

 

Między innymi:
• rozszerzają listę badań diagnostycznych realizowanych przez lekarza POZ
• umożliwiają szybszy dostęp do opieki specjalistycznej
• pozwalają podjąć działania edukacyjne – dowiesz się więcej o swoim zdrowiu, zagrożeniach i profilaktyce
• aktywizują pacjenta – będziesz mógł podjąć działania zgodnie z ustalonym planem.

Rejestracja telefoniczna:  

Węgrzce 12 445 95 55 ; 535 628 912

Przybysławice 570 050 975

 

Kontakt e-mail: familiamedicina@op.pl